Werk als voorlichter

Provincie Zuid-Holland
Taak:                   Voorlichter milieu en economie
Periode:            februari 1986 – april 1988

Jaarprogramma’s voor directie Milieu en Water. Campagne werving bedrijven. Productie en tekst communicatiemiddelen. Crisis-PR bodemsanering. Campagne cultuurverandering en reorganisatie.

Gemeente Renkum
Taak:                   Voorlichter
Periode:            februari 1984 – januari 1986
Advisering B en W over communicatie, perscontacten, campagnes middelen en media. Advisering directie en middelen gemeentelijke woningbouwvereniging

GVO Utrecht
Taak:                   Projectmedewerker voorlichting
Periode:            juni 1983 – februari 1984
Ontwikkelen beleid voor ondersteunen van communicatie patiëntengroepen, campagnes en middelen over specifieke ziektes o.a. hepatitis-b

Novib
Taak:                   Projectmedewerker voorlichting
Periode:            juli 1983 – mei 1984
Begeleiden Afrikaanse schrijvers in Nederland, persberichten, teksten voor media.