Feiten moeten we hebben, want meningen hebben we al zat

Het aantal mensen met een mobiele telefoon is de afgelopen 25 jaar gestegen van bijna nul tot (A) 1,5 miljard/ (B) 2,5 miljard / (C) 4,5 miljard. Antwoord A of B dacht je? Not. C. En bijna de helft van de wereldbevolking, 3,5 miljard mensen, heeft toegang tot internet. Zo extreem is de communicatierevolutie. Het aantal mensen dat in extreme armoede (minder dan 2 dollar pers dag) leeft is gedaald van 50% in 1966 tot maar 9% in 2017. En dat zijn nog maar een paar positieve feiten uit deze bestseller die door NRC Handelsblad werd uitverkoren tot één van de vijf managementboeken van 2018 die je gelezen móet hebben. Laat je dus niet teveel beïnvloeden door gebazel over fact-free communicatie. Feiten doen er nog steeds toe.


Uncategorized